Oszczędne przygotowanie ciepłej wody użytkowej

 

Niniejsze opracowanie poświęcone jest analizie techniczno – ekonomicznej zastosowania w systemach podgrzewu ciepłej wody użytkowej sprężarkowych pomp ciepła, w których dolnym źródłem jest powietrze wentylacyjne (atmosferyczne).

 

Pompa ciepła podgrzewa ciepłą wodę użytkową, wykorzystując do tego celu energię cieplną z powietrza wentylacyjnego budynku. W pełni pokrywa ona całkowite zapotrzebowanie domu jednorodzinnego w ciepłą wodę użytkową. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła można jednocześnie osiągnąć dwa efekty energetyczne: bardzo oszczędnie podgrzewać ciepłą wodę i jednocześnie chłodzić wnętrze budynku latem. Pomieszczenie, w którym instaluje się urządzenie powinno być ciepłe (np. kotłownia, piwnica, poddasze). Jednak najlepiej sprawdza się ona w pomieszczeniach, gdzie pracują już inne urządzenia emitujące ciepło: pralnia, suszarnia czy spiżarnia. W pomieszczeniach tych pompa ciepła będzie ochładzać powietrze i jednocześnie osuszać je. Ta ostatnia własność stanowi niewątpliwą zaletę dla pompy ciepła, szczególnie, gdy pompę ciepła zainstalujemy w pralni, suszarni czy piwnicy. Okaże się szybko, że ciepła woda podgrzewana jest bardzo ekonomicznie, a pomieszczenia są suche, wolne od wilgoci, pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

Powietrze z wnętrza budynku zostaje zassane przez pompę ciepła, ochłodzone i znowu wytłoczone do pomieszczenia. Jednocześnie z powietrza, na powierzchni parownika, zostaje wykroplona wilgoć, w konsekwencji czego powietrze wypływające z pompy ciepła jest suche i chłodne. W ten sposób realizowane jest ochładzanie budynku latem dzięki pompie ciepła.

 

 

Zasada działania pompy ciepła na cele c.w.u (rysunek 1)

 

Wentylator pompy ciepła zasysa ciepłe powietrze z pomieszczenia  i przetłacza je przez parownik (wymiennik ciepła), na którym powietrze to jest ochładzane o ok. 5-7K, a dalej wytłaczane jest np. na zewnątrz budynku lub do tego samego pomieszczenia. Dzięki temu niewielkiemu wychłodzeniu powietrza, pompa ciepła odbiera z niego dużą ilość ciepła, które wykorzystane będzie do podgrzewana ciepłej wody użytkowej w 280 litrowym zasobniku. Latem zaś, ciepłe powietrze zasysane jest z zewnątrz budynku, a te nieco schłodzone na parowniku może być kierowane do wnętrza budynku.

Pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej sprawdzają się świetnie jako samodzielny lub uzupełniający system przygotowania ciepłej wody w budynku mieszkalnym. Pompa ciepła posiada wbudowaną w zbiornik, stalową wężownicę do której można podłączyć instalację słoneczną, kominek z płaszczem wodnym lub kocioł na paliwo stałe (rysunek 2). Jest to niewątpliwa zaleta tego urządzenia bo pozwala na wykorzystanie nadwyżki ciepła z kominka lub kotła do podgrzewania wody. Zimą (rysunek 3), gdy palimy w kominku lub kotle, woda podgrzewana jest przez wężownicę, a gdy kominek/kocioł zgaśnie, podgrzewanie wody przejmuje pompa ciepła.

 

 

Rys 2. Podłączenie pompy ciepła na cele c.w.u z konwencjonalnym źródłem energii

 

 

Rys 3. Zasada działania pompy ciepła na cele c.w.u (okres zimowy)

 

 

Rys 4. Widok pompy ciepła typu Dimplex DHW 300D+

 

Dane techniczne pompy ciepła Dimplex  DHW300D+ – rysunek 4

Znak zamówieniowy

DHW 300D+

Materiał obudowy

tworzywo sztuczne

Kolor obudowy

biało-czarny

Pojemność znamionowa

280 l

Wymiary (szer. x wys. x gł.) *

740 x 1867 x 776 mm

Średnica

700 mm

Masa całkowita urządzenia

123 kg

Napięcie zasilania

1/N/PE ~230 V, 50 Hz

Oznaczenie czynnika chłodniczego / ilość czynnika chłodniczego

R134a / 0,95 kg

Dolna / górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania)

+7 / +35 °C

Poziom mocy akustycznej

59 dB (A)

Poziom ciśnienia akustycznego urządzenia w odległości 1 m (wewnątrz)

49 dB (A)

Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła dolnego

450 m³/h

Moc grzałki dodatkowej

1,5 kW

Średni pobór mocy przy 60 °C

528 W

Współczynnik wydajności COP według EN 255-3 dla procesu nagrzewania z 15°C do 45 °C

4,3

Pobór energii elektrycznej dla podtrzymania działania

1,128 kWh/24h

 

 

Wyniki pomiarów  cieplno-przepływowych pompy ciepła Dimplex  DHW300D+

 

 

1. Temperatura podgrzewanej wody

Podczas proby, podgrzewana woda osiągnęła w zasobniku temperaturę ~ 60 oC.

 

1. Zużycie energii elektrycznej

Całkowita ilość energii elektrycznej zużytej podczas podgrzewania wody przez pompę ciepła:

(od temperatury +15,5oC do +59,6oC) - 4,9 kWh.

 

 3. Czas podgrzewania wody

Temperatura początkowa wody w zasobniku: +15,5°C

Uzyskana podczas proby, temperatura podgrzewanej wody: ~ 60°C

Czas podgrzewania wody: ~ 7 godzin

 

 4. Szybkość podgrzewania wody

Na wykresie nr 1 przedstawiono dynamikę przyrostu temperatury podgrzewanej wody w zasobniku w zależności od upływającego czasu pracy pompy ciepła. Z wykresu można odczytać, że temperaturę podgrzewanej wody w zasobniku o wartości +49oC pompa ciepła osiąga po upływie 5 godzin i 50 minut od początku procesu jej podgrzewania.

 

 

Wykres nr 1. Przyrostu temperatury podgrzewanej wody w zasobniku w zależności od upływającego czasu pracy pompy ciepła

 

5. Koszt podgrzewania wody w zależności od temperatury

Na wykresie nr 2 przedstawiono koszty podgrzewania wody przez pompę ciepła w zależności od temperatury podgrzewanej wody. Zatem koszt podgrzania 280 dm3 (litrow) wodyod +15,5 oC do +49oC wynosi około 1,77 PLN, przy z ałożeniu ceny energii elektrycznej na poziomie 0,52zł za 1 kWh.

 

Wykres nr 2. Koszt podgrzewania c.w.u przez pompę ciepła w zależności od temperatury podgrzewanej wody

(cena energii elektrycznej na poziomie 0,52zł za 1 kWh)

 

Podsumowanie

 Pompa ciepła pozyskuje około 70% potrzebnej energii cieplnej do podgrzewania c.w.u.  z powietrza wentylacyjnego. W ten sposób koszty podgrzewania ciepłej wody zostają zminimalizowane aż 2/3. Do podgrzania 280dm3 wody do temperatury 45°C powietrzną pompą ciepła potrzebujemy około 5 godzin, zaś koszt jej uzyskania wynosi około 1,50zł (przy założeniu ceny energii elektrycznej na poziomie 0,52zł/kWh). Podgrzewa ona wodę niezależnie od warunków pogodowych, jedynym warunkiem jest temperatura powietrza zasysanego przez pompę ciepła powyżej -7°C, poniżej tej temperatury załącza się grzałka elektryczna lub dodatkowe źródło ciepła. Do pompy ciepła można podłączyć instalację słoneczną, kominek z płaszczem wodnym lub kocioł na paliwo stałe dzięki wbudowanemu wymiennikowi ciepła w postaci wężownicy wewnątrz pompy ciepła jako dodatkowe źródło ciepła. Idealnie omawiane urządzenie nadaje się do modernizacji istniejących instalacji c.w.u., dzięki przystępnej cenie (około 9 000,00zł) i niskiej eksploatacji jest ona do tego celu uzasadniona pod względem ekonomicznym.

 

 

mgr inż. Adam KONISZEWSKI