Nie ma produktów do porównania.

0

Nie masz żadnych produktów na liście życzeń.

Twój koszyk
0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Podsuma: 0,00 zł

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FHU Robmex Wojciech Bukowski ,Mirosław Bukowski z siedzibą w Krakowie 31-529 ul. Sołtyka 12 nip:6782535059 właściciel sklepu internetowego www.sklep.robmex.pl oraz strony www.robmex.pl
1.1. Dane kontaktowe w celu informacji w sprawie ochrony swoich danych osobowych sklep@robmex.com.pl lub biuro@robmex.com.pl
2. Państwa dane będą przetwarzane dla następujących celów :
2.1. rejestracji i prowadzenia konta w sklepie www.sklep.robmex.pl na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO
2.2. realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym www.sklep.robmex.pl na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO
2.3. rozpatrywania ewentualnych reklamacji ,zwrotów towaru zakupionych w sklepie internetowym www.sklep.robmex.pl na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO
2.4. komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu ,strony oraz wyrażenia opinii o sklepie www.sklep.robmex.com.pl na portalu ceneo opinie na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO
3. Okres przechowywania danych które będą przetwarzane
3.1 w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia , informujemy ,że będą one przetwarzane przez okres , w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego ,w którym powstał obowiązek podatkowy
3.2. rejestracji konta w sklepie www.sklep.robmex.pl –do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych
3.3. rozpatrywania reklamacji –do 30 dni od złożenia reklamacji
4. Udostępnianie danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: partnerom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zamówienia ,usługi . Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy, tacy jak : firma księgowa, kancelarie prawnicze ,firmy kurierskie, hostingowe)
5. Prawa osoby ,której dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo do usunięcia ,przetwarzania ,sprostowania danych , na podstawie którego przestaniemy przetwarzać dane , z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy( gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia, reklamacji lub obrony roszczeń).
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
6. Dobrowolność padania danych
Podane dane osobowe mają charakter dobrowolny ale konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform

Dostarczamy produkty Producentów